Innovatie

DIAFOS project

Het project DIAFOS (Diabetic Foot Orthopedic Shoe) onderzoekt de effectiviteit van orthopedisch maatschoeisel bij patiënten met een diabetische voet. Voetcentraal is deelnemer binnen het ‘DIAFOS naar de praktijk’ onderzoek, dat wordt gecoördineerd en begeleid vanuit VUmc en AMC in Amsterdam onder supervisie van Dr. Frans Nolet en Dr. Sicco Bus.

Op alle Voetcentraal vestigingen worden voetdrukmetingen verricht. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van orthopedische schoenen bij diabetische voeten onderzocht, om meer inzicht te krijgen in de specifieke effecten van de aanpassingen die wij uitvoeren aan schoenen. Onderzocht wordt hoe druk verlagende eigenschappen ulcera aan de voetzoolzijde kunnen voorkomen. Door middel van een fijnmazig digitaal ‘insole drukmeet systeem’ worden piekwaarden gemeten en inzichtelijk gemaakt. Vervolgens worden er gerichte aanpassingen aan de schoenen uitgevoerd om de piekdrukken te verlagen. Eventueel herhalen we dit zo nodig twee maal totdat de digitale meetwaarden zich onder het acceptabele niveau bevinden.

Eigen opleiding

Bij Voetcentraal willen wij onszelf steeds verbeteren. Daar werken we actief aan, bijvoorbeeld door ons personeel voortdurend bij te scholen. We bieden onze mensen in de werkplaats en de paskamer cursussen op maat aan, zoals tekenen, modelleren, leesten maken, CAD-CAM-tekenen en echo’s maken.

We hebben hiervoor het Voetcentraal Opleidings Centrum (VOC) opgezet. Voor onze trainingen huren we regelmatig gespecialiseerde trainers in. Doordat we samenwerken, is er meer mogelijk.

Voor jonge medewerkers is er het Voetcentraal Young Professionals-project. Jonge, net afgestudeerde Hbo’ers doen met elkaar projecten, onder leiding van een professional. Dat zijn altijd projecten gericht op innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Op deze manier maken wij het voor jonge schoentechnici aantrekkelijk om bij ons te werken. Tegelijkertijd bouwen wij unieke expertise op in ons bedrijf. En dat komt de kwaliteit van onze producten en diensten ten goede.

Efficiënt en zorgvuldig

Wie efficiënt werkt, bespaart tijd en geld. Dat is wat we doen bij Voetcentraal. We zorgen voor een zorgvuldige schoentechnische diagnose. Op basis daarvan kiezen we het best passende hulpmiddel voor u. Daarbij kiezen we voor de variant met de gunstigste prijs en de laagste levertijd. Zodat u snel weer mobiel bent. Soms is een loophulpmiddel niet eens nodig, maar bent u al gebaat bij een behandeling bij een goede pedicure.

Medische expertise

We hebben de beschikking over hoogwaardige medische expertise. Regelmatig houden we multidisciplinaire spreekuren, waar ook chirurgen, orthopeden, revalidatieartsen en reumatologen aan deelnemen.

Werken & leren

Voetcentraal is een erkend leerbedrijf. We zijn nauw betrokken bij het opleiden van medewerkers in de orthopedische schoentechniek. De samenwerking met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de Fontys Hogeschool verloopt bijzonder succesvol. Wij willen dat vakmanschap en zorgverlening ook in de toekomst optimaal functioneren. Bent u geïnteresseerd in een opleiding, stage- of werkplek? Neem vrijblijvend contact op!