Disclaimer

Door de website van Voetcentraal te raadplegen, stemt u in met de onderstaande disclaimer.

De gegevens die Voetcentraal digitaal beschikbaar stelt heeft tot doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de site wordt doorverwezen. Voetcentraal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het (in)directe gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

De op deze website afgebeelde gegevens zoals teksten, foto’s en logo’s zijn eigendom van (de leden van) Voetcentraal en zijn beschermd. De rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Lees ook ons privacyverklaring.