Vergoedingen

Vergoedingen 2024

Ieder voetprobleem vraagt om een andere aanpak. Heeft u een steunzool nodig of een aanpassing aan uw schoenen? Of zijn orthopedische schoenen noodzakelijk? Voor elk voetprobleem heeft Voetcentraal een oplossing. Maar wat zijn de kosten en wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Zorgverzekeringswet

In de Zorgverzekeringswet staat precies beschreven wat er wel en wat niet wordt vergoed. Ook staan de voorwaarden voor vergoeding erin. Sommige hulpmiddelen krijgt u volledig vergoed, voor andere moet u een deel zelf betalen (de eigen bijdrage). Deze eigen bijdrage betaalt u rechtstreeks aan ons of wordt door uw zorgverzekeraar aan u doorberekend.

Prijsbepaling

Het is goed om te weten dat de prijzen voor hulpmiddelen jaarlijks vooraf met uw zorgverzekeraar zijn vastgesteld. Sommige zorgverzekeraars hanteren gemiddelde prijzen per productgroep. Het kan dus voorkomen dat de prijs van het hulpmiddel niet direct gerelateerd is aan het feitelijk aan u geleverde hulpmiddel. Het tarief is dan een gemiddelde van de producten die binnen deze productgroep vallen.

De leden van Voetcentraal hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Om u te ontzorgen dienen wij de zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in. Uiteraard krijgt u vaak te maken met het wettelijk eigen risico. In het schema kunt u eenvoudig zien met welke kosten u bij welk product te maken krijgt.

Eigen bijdrage

Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook mensen die orthopedische, semi-orthopedische of voorlopig orthopedische schoenen nodig hebben een vergelijkbaar bedrag in de aanschafkosten. Dit is de eigen bijdrage. De bijdrage wordt elk jaar door de Rijksoverheid vastgesteld. Voor 2024 is de eigen bijdrage 130 euro voor volwassenen en 65 euro voor kinderen tot 16 jaar. U betaalt deze bijdrage voor elk paar schoenen.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt die in het basispakket vallen. In 2024 is het eigen risico 385 euro. U betaalt dus zelf de eerste 385 euro aan zorgkosten (in 2024 betaalt u bij DSW 375 euro). Pas daarna gaat uw zorgverzekeraar betalen. Het eigen risico geldt voor alle zorg in de basisverzekering, maar niet voor zorg uit de aanvullende verzekering, huisartsbezoek, verloskundige zorg en bevolkingsonderzoeken. U kunt bij veel zorgverzekeraars een hoger eigen risico afspreken. Vaak krijgt u dan korting op uw maandelijkse premie.

Wij hebben geen inzicht in de ziektekosten die u al heeft gemaakt. Daarom kunnen wij u ook niet vertellen hoeveel er van uw eigen risico nog openstaat.

Basiszorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont is verplicht een basiszorgverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Deze verzekering dekt de standaardzorg zoals de huisarts.

Aanvullende verzekering

Boven op uw basiszorgverzekering kunt u ook een aanvullende verzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt sommige kosten die de basiszorgverzekering niet dekt, zoals steunzolen en fysiotherapie. Hulpmiddelen die vergoed worden uit de aanvullende verzekering betaalt u meestal eerst zelf. Daarna stuurt u de rekening naar uw zorgverzekeraar die vervolgens (een deel van) het bedrag terugbetaalt. Verzekeraars bieden verschillende pakketten aan.

Vragen

De leden van Voetcentraal informeren u altijd vooraf zo goed mogelijk. Heeft u toch nog vragen over kosten en vergoedingen? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Die heeft als enige een totaalinzicht in uw specifieke polisvoorwaarden en de hoogte van uw openstaande eigen risico.

Wilt u meer weten over vergoedingen? Download dan onze folder Vergoedingen 2024.

Vergoedingen Steunzolen 2024

Wilt u weten welke vergoeding u van uw zorgverzekeraar ontvangt voor steunzolen in 2024? Klik dan op de onderstaande link. U kunt dan nakijken wat uw polis vergoed.

Vergoedingen steunzolen 2024